< Rozpočet - Obec Lhoty u Potštejna
Panorama Lhoty u Potštejna

Navigace

Kontakty

Obec Lhoty u Potštejna
Lhoty u Potštejna 34
517 41, Kostelec nad Orlicí

Kancelář: 724 189 545
Mobil starosta: 724 189 544
Email: oulhoty@centrum.cz

Newsletter

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.

Odebrat zaregistrovaný email

Rozpočet

Hospodaření obce - rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016

Výkazy závěrečného účtu obce za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016

Inventarizační zpráva 2016

 

Hospodaření obce - rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015

Výkazy závěrečného účtu obce za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Účty a dotace za rok 2015

Rozpočet 2015 

 

Hospodaření obce - rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet za rok 2014

Účetní výkazy za rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

 

Hospodaření obce - rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet za rok 2013

Účetní výkazy za rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013

 

Hospodaření obce - rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet za rok 2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha účetní závěrky

Přehled o peněžních tocích

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Schválený rozpočet na rok 2012   

 

Základní škola a Mateřská škola

Rok 2013

Výkazy za rok 2013

 

Rok 2012

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 zde

Závěrečný účet za rok 2011 zde             

Závěrečný účet za rok 2010             zde

Schválený rozpočet na rok 2011      zde

Schválený rozpočet na rok 2010      zde

Schválený rozpočet na rok 2009      zde

Závěrečný účet za rok 2009             zde