< Organizační struktura - Obec Lhoty u Potštejna
Panorama Lhoty u Potštejna

Navigace

Kontakty

Obec Lhoty u Potštejna
Lhoty u Potštejna 34
517 41, Kostelec nad Orlicí

Kancelář: 724 189 545
Mobil starosta: 724 189 544
Email: oulhoty@centrum.cz

Newsletter

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.

Odebrat zaregistrovaný email

Organizační struktura

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva, jejichž počet se na každé volební období stanoví v souladu se Zákonem 128/2000 Sb. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva uveřejněn způsobem v místě obvyklým. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna:Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna

Růžička Jan - starosta

Ing. Palánová Ivana - místostarostka

Myšáková Eva

Havel Jan

Horský Lukáš

Růžička Martin

Čepek Petr

Finanční výbor obce:

předseda: Čepek Petr

členové: Růžička Martin, Horáček Petr

Kontrolní výbor:

předseda: Havel Jan

členové: Horský Lukáš, Myšáková Eva

Povodňová komise:

předseda: Růžička Jan (starosta obce)

místopředseda: Ing. Palánová Ivana (místostarostka obce)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů:

Obec Lhoty u Potštejna má jako organizační složku obce zřízenou JPO kategorie III dle §29 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Oblast působnosti jednotky hasičů je katastr obce Lhoty u Potštejna a dle ustanovení §69a odstavce 3 zákona 133/1985 Sb. sdružuje prostředky požární ochrany s obcemi Borovnice, Chleny a Krchleby.

Kontakt na jednotku: 605 191 239 (Velitel jednotky - Martin Růžička), hasici.lhoty@seznam.cz

Další informace k jednotce sboru dobrovolných hasičů obce naleznete na webových stránkách hasicilhoty.cz