< Využívání dotací | Obec Lhoty u Potštejna | www.obeclhoty.cz
Panorama Lhoty u Potštejna

Navigace

Kontakty

Obec Lhoty u Potštejna
Lhoty u Potštejna 34
517 41, Kostelec nad Orlicí

Kancelář: 724 189 545
Mobil starosta: 724 189 544
Email: oulhoty@centrum.cz

Newsletter

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.

Odebrat zaregistrovaný email

Využívání dotací

ROK 2018

Název projektu: 

Rekonstrukce mostu

Cíl projektu: 

Cílem projektu byla rekonstrukce mostu přes potok Brodec v obci Lhoty u Potštejna, který je v majetku obce.

Investiční výdaje: 1 920 102,80Kč

Poskytnutá dotace:

Královehradecký kraj poskytl dotaci v celkové výši 700 000,-Kč

 


 

Název projektu: 

Pořízení nového dopravního automobilu

Cíl projektu: 

Cílem projektu je pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce Lhoty u Potštejna, která je zařazena v kategorii JPO V a jejíž
zřizovatelem je obec Lhoty u Potštejna.

Investiční výdaje: 917 387,-Kč

Poskytnutá dotace:

Královehradecký kraj poskytl dotaci v celkové výši 300 000,-Kč

Ministerstvo vnitra prostřednictvím GŘ HZS ČR poskytlo dotaci v celkové výši 450 000,-Kč

 

 

 

ROK 2017

Zobrazit v .PDF dokumentu

 

ROK 2016

Na přelomu července a srpna 2016 proběhla oprava stávajícího chodníku od obchodu a místní MŠ a ZŠ. Projekt byl vybudován za podpory Královekradeckého kraje.

 

ROK 2014

V červenci až září 2014 byly provedeny práce týkající se energetických úprav budovy Základní školy a Mateřské školy, které byly rozděleny dvěma firmám. Práce týkající se zateplení obvodových stěn, stropů a výměnu některých oken a vstupních dveří zajistila firma ISOTEP s. r. o. z Ústí nad Orlicí. Práce týkající se nové otopné soustavy včetně dodávky plynového kotle provedla firma MERETA Kostelec s. r. o. z Kostelce nad Orlicí. Projektovou dokumentaci, stavební dozor a práce týkající se žádosti, poskytnutí a vyúčtování dotace zajistila firma IRBOS s. r. o. z Čestic. Celkové náklady na Energetické úspory budovy Základní školy a Mateřské školy činily Kč 3 592 777,--. Dotace na energetické úspory činila Kč 3 221 709,28 a z rozpočtu obce Lhoty u Potštejna bylo uhrazeno Kč 371 067,72. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí.

 

V roce 2014 byla ve Lhotách u Potštejna vybudována dvě nová dětská hřiště. První bylo vybudováno místo starého dětského hřiště vedle fotbalového hřiště a druhé na zahradě Základní školy a Mateřské školy. Dětská hřiště dodala firma Hřiště, s. r. o. z Brna. Celkové náklady na vybudování hřišť činily Kč 565 221,-. Dotace ve výši Kč 395 654,- (70 %) byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

 

Prostřednictvím Místní akční skupiny Nad Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek získal Dobrovolný svazek obcí Brodec dotaci na pořízení radarů (v obcích Lhoty u Potštejna, Přestavlky a Kostelecké Horky), na lavičky (ve Chlenech) a na chodník (ve Vrbici). Ve Lhotách u Potštejna byly umístěny dva radary (ukazatele rychlosti jedoucích vozidel). První byl umístěn na sloup veřejného osvětlení na návsi a měří rychlost aut přijíždějících od Borovnice. Druhý byl umístěn na sloup veřejného osvětlení umístěného u č. p. 46, Jiří Horáček a měří rychlost aut přijíždějících od Potštejna.


 

 

Díky projektu Místní akční skupiny NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek Restaurování soch byly v roce 2014 opraveny ve Lhotách dvě sochy. Celkové náklady na opravu soch činily Kč 268 350,-- (dotace z Programu rozvoje venkova České republiky Kč 241 515,-- a příspěvek obce Kč 26 835,--). Práce na restaurování obou soch provedli restaurátor Pavel Kytka a akademický sochař Jiří Kaifosz, oba z Prahy. Práce probíhaly pod dohledem pracovníků Národního památkového ústavu v Josefově.

 

ROK 2013 

Ke konci roku 2013 započali práce na budově místního obchodu, pohostinství a k němu přilehlému služebnímu bytu. Práce týkající se zateplení obvodových stěn, stropů, výměnu oken a vstupních dveří zajistila firma REMING  Rychnova nad Kněžnou. Dodávku nové topné soustavy včetně plynových kotlů provedla firma K Mont Choceň. Celkové náklady na tyto energetické úspory činily 3 250 000,-Kč.

 

ROK 2012

V roce 2012 byl realizován projekt "Rekonstrukce střechy na požární zbrojnici ve Lhotách u Potštejna". Tento projekt byl vybudován za podpory Královéhradeckého kraje. Celkové náklady projektu činily 405 175,- Kč. Z Krajského programu obnovy venkova jsme obdrželi dotaci ve výši 190 000,- Kč. Finanční podíl obce byl 215 175,- Kč.


KHK SDH Lhoty u Potštejna - Hasičárna

 

 

Díky projektu Místní akční skupiny NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek "Obnova památek na dohled z Homole" byly v roce 2012 opraveny ve Lhotách tři kulturní památky místního významu.