< Organizační struktura | Obec Lhoty u Potštejna | www.obeclhoty.cz
Panorama Lhoty u Potštejna

Navigace

Kontakty

Obec Lhoty u Potštejna
Lhoty u Potštejna 34
517 41, Kostelec nad Orlicí

Kancelář: 724 189 545
Mobil starosta: 724 189 544
Email: oulhoty@centrum.cz

Newsletter

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.

Odebrat zaregistrovaný email

Organizační struktura

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva, jejichž počet se na každé volební období stanoví v souladu se Zákonem 128/2000 Sb. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva uveřejněn způsobem v místě obvyklým. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

 
Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna:Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna

Růžička Jan - starosta

Myšáková Eva - místostarostka

Havel Jan

Horský Lukáš

Dědek Milan

Morávek Václav

Růžička Martin

 
Finanční výbor obce:

předseda: Růžička Martin

členové: Janečková Zuzana, Horáček Petr, Dědek Milan

 
Kontrolní výbor:

předseda: Havel Jan

členové: Horský Lukáš, Fléglová Marcela, Morávek Václav

 

Povodňová komise:

předseda: Růžička Jan (starosta obce)

místopředseda: Myšáková Eva (místostarostka obce)

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů:

Obec Lhoty u Potštejna má jako organizační složku obce zřízenou JPO kategorie V dle §68 odstavce 1 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Oblast působnosti jednotky hasičů je katastr obce Lhoty u Potštejna a dle ustanovení §69a odstavce 3 zákona 133/1985 Sb. sdružuje prostředky požární ochrany s obcemi Borovnice a Chleny.

Kontaktní e-mail na jednotku: hasici.lhoty@seznam.cz, při vzniku mimořádné údálosti vždy neprodleně kontaktujte operační středisko na čísle 150 nebo 112

 

velitel jednotky: Růžička Martin (mobil: 605 191 239)

zástupce velitele: Morávek Václav

velitel družstva: Horáček Lukáš

strojník: Horský Lukáš

strojník: Horáček Jiří

strojník: Vašátko Josef

hasič: Horáček Petr

hasič: Havel Jan

hasič: Hájek Libor

hasič: Starý Jaromír

hasič: Marek Jiří

hasič: Růžička Jan

hasič: Dědek Milan